Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Zastupování ve správním řízení

 

  • zastupování klientů v řízeních před orgány státní správy a územní samosprávy
  • zastupování klientů v řízeních o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím
  • živnostenské právo včetně zastupování před živnostenskými úřady
  • daňové právo včetně zastupování před finančními orgány
  • katastrální právo včetně zastupování v katastrálním řízení
  • přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení
  • stavební právo včetně zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení
  • veřejné zakázky včetně zastupování v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
  • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů vč. Nejvyššího správního soudu ČR
  • správní žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, žaloby na ochranu proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů

zpět