Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Vymáhání pohledávek

 

  • projednání a právní posouzení nároků věřitele
  • prověření majetku dlužníka v rámci veřejně dostupných zdrojů
  • sepis kvalifikované výzvy k úhradě dluhu
  • mimosoudní jednání s dlužníkem směřující k úhradě či zajištění pohledávky
  • sepis uznání dluhu, splátkového kalendáře, zástavní smlouvy, ručení, směnky apod.
  • sepis a podání žalob s návrhem na vydání soudního rozhodnutí – platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, evropského platebního rozkazu, rozsudku či rozhodčího nálezu
  • zastoupení věřitele při jednání v řízení před soudy a rozhodčími soudy
  • sepis a podání návrhu na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce
  • zastoupení věřitele při jednání s exekutorem

zpět