Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Veřejné zakázky

 

  • právní poradenství zadavatelům i uchazečům v oblasti veřejných zakázek
  • organizace zadávacích či jiných výběrových řízení
  • příprava zadávací a smluvní dokumentace, komunikace s uchazeči
  • právní pomoc uchazečům při přípravě nabídek
  • právní pomoc zadavatelům při hodnocení nabídek
  • příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele
  • zastupování klientů při vyřizování námitek  
  • zastupování v řízení o přezkumu úkonů zadavatele u ÚOHS včetně soudního přezkumu

zpět