Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Stavební právo

 

  • kompletní právní servis při výstavbě a následném prodeji nemovitostí
  • sepisování a právní posouzení všech typů smluv týkajících se nemovitostí (kupní, darovací, směnná, nájemní a podnájemní smlouva, smlouva o dílo a smlouva o výstavbě)
  • příprava a právní posouzení dokumentace pro financování nemovitostí
  • převody nemovitostí
  • nájmy a podnájmy pozemků, staveb, bytů, nebytových prostor
  • věcná břemena, zástavní práva – zřízení, změny, zánik
  • zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady
  • zastupování klientů v územním, stavebním a kolaudačním řízení
  • zastupování klientů ve sporech týkajících se nemovitostí

zpět