Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.SPECIALIZACE

Advokátní kancelář JUDr. Marty Novákové poskytuje svým klientům jak komplexní právní poradenství, tak i úzce specializované právní služby. Kancelář se specializuje zejména na obchodní právo, právo společností a obchodní závazkové vztahy, právo občanské, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, vymáhání pohledávek, veřejné zakázky a zastupování v soudních, rozhodčích a správních řízeních.

 

Právo obchodních společností a družstev

Obchodní právo

Občanské právo

Právo nemovitostí

Bytové právo

Pracovní právo

Rodinné právo

Cenné papíry

Insolvenční právo

Stavební právo

Veřejné zakázky

Zastupování v soudním a rozhodčím řízení

Zastupování ve správním řízení

Vymáhání pohledávek