Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Rodinné právo

 

  • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
  • změna rozsahu společného jmění manželů a jeho vypořádání
  • zastupování klientů v rozvodovém řízení ve sporném i nesporném rozvodu
  • příprava dokumentů pro nesporný rozvod – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, o vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi manžely, o vypořádání bytové situace a vyživovacích povinností
  • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství  – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova, společná výchova dětí
  • zajištění a vymáhání vyživovacích povinností (výživné nezletilých a zletilých dětí, výživné mezi manželi, výživné po rozvodu, výživné a úhrada nákladů neprovdané matky, výživné rodičů)
  • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti
  • úprava styku rodičů a jiných příbuzných s nezletilými dětmi
  • určení a popření otcovství

zpět