Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Právo obchodních společností a družstev

 

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • návrhy zakladatelských listin, společenských smluv, stanov a vnitřních předpisů
 • právní posouzení a změny všech předpisů společnosti
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • změny právní formy společností, změny formy akcií
 • změny v orgánech společností a družstev
 • převody obchodních podílů, akcií a členských práv
 • smlouvy o prodeji a nájmu podniku či jeho části
 • zastupování klientů na valných hromadách
 • zajišťování zasedání představenstva a dozorčí rady
 • smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem, finančním úřadem a rejstříkovým soudem
 • právní audity společností (due diligence)
 • likvidace společností 

zpět