Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Právo nemovitostí

 

 • prověření původu nemovitostí před jejich převodem (due diligence)
 • smluvní převody nemovitostí včetně kompletního právního servisu
 • právní servis při výstavbě a následném prodeji nemovitostí
 • příprava a právní posouzení smluv týkajících se nemovitostí (kupní, darovací, směnná, nájemní a podnájemní smlouva, smlouva o dílo a smlouva o výstavbě)
 • příprava a právní posouzení dokumentace pro financování nemovitostí
 • nájmy a podnájmy pozemků, staveb, bytů, nebytových prostor
 • věcná břemena, zástavní práva – zřízení, změny, zánik
 • vlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu
 • ověřování pravosti podpisů
 • zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem
 • zastupování klientů v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • zastupování klientů v soudním řízení ve sporech týkajících se nemovitostí a ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů

zpět