Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Pracovní právo

 

  • příprava pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • příprava organizačních a pracovních řádů, směrnic a jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele
  • výpověď, okamžité rozvázání pracovního poměru, dohoda o ukončení pracovního poměru
  • právní poradenství v oblasti mezd a odměn, problematika odstupného
  • příprava dohod o hmotné odpovědnosti a odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
  • příprava dohod o prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance
  • náhrada škody vzniklé zaměstnavateli i zaměstnanci
  • konkurenční doložky
  • zastoupení klientů v soudním řízení v pracovněprávních sporech (neplatné rozvázání pracovního poměru, mzdové nároky, náhrada škody, pracovní úrazy apod.)

zpět