Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Podmínky pro poskytování právní pomoci prostřednictvím online poradny:

 

  1. Advokát je schopen poskytnout kvalifikovanou právní pomoc jen tehdy, bude-li mít k dispozici všechny relevantní skutečnosti týkající se uvedeného právního problému.
  2. Dotaz musí být konkrétní a jeho obsah nesmí odporovat dobrým mravům.
  3. Advokát si vyhrazuje právo poskytnout právní pomoc prostřednictvím online právní poradny zdarma, není však povinen poskytnout ji zdarma.
  4. Advokát je oprávněn odmítnout odpovědět na položenou otázku bez jakéhokoli odůvodnění.

 

Upozornění: Na Vaše dotazy z oblasti práva Vám může advokát odpovědět prostřednictvím této online poradny zdarma. Další právní poradenství Vám může advokát poskytnout zdarma, pokud to odůvodňují Vaše osobní či majetkové poměry, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele.