Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Obchodní právo

 

  • příprava a právní posouzení obchodních smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o úvěru, mandátní smlouvy, komisionářské smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení aj.)
  • právní posouzení výhodnosti a rizik plynoucích ze smluvní dokumentace
  • právní posouzení již realizovaných obchodních transakcí
  • zajišťování závazků (zástavní právo, ručení, bankovní záruka aj.)
  • náhrada škody
  • ochrana před nekalou soutěží
  • vymáhání pohledávek vzniklých z obchodně-závazkových vztahů
  • zastupování klientů v soudním, rozhodčím, vykonávacím a exekučním řízení

zpět