Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Občanské právo

 

 • právní poradenství v oblasti vlastnictví a podílového spoluvlastnictví
 • společné jmění manželů – vznik, změny, vypořádání
 • sousedské spory
 • věcná břemena, zástavní práva – vznik, změny, zánik
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • zastupování klientů v dědickém řízení
 • příprava a právní posouzení smluv (kupní, směnná a darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní a podnájemní smlouva, smlouva o dílo, zprostředkovatelská smlouva aj.)
 • půjčky – sjednávání, zajištění půjček, vymáhání plnění z poskytnutých půjček
 • právní poradenství v oblasti neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • odpovědnost za vady
 • řešení sporů z občansko-právních vztahů
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím, vykonávacím a exekučním řízení

zpět