Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.O KANCELÁŘI

JUDr. Marta Nováková   

                                                                                                    

Advokátka a zakladatelka advokátní kanceláře. V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2009 složila rigorózní zkoušku a byl jí udělen titul JUDr. V advokacii působí od roku 2009, kdy nastoupila jako advokátní koncipientka renomované pražské advokátní kanceláře a v roce 2012 navázala s touto kanceláří trvalou spolupráci jako samostatný advokát poskytující právní služby české i zahraniční klientele. Advokátkou a členkou České advokátní komory je od roku 2012. V roce 2013 založila vlastní advokátní kancelář, jejíž činnost byla zahájena ke dni 1.7.2013.

 

Specializuje se na právo obchodní se zaměřením na právo společností a obchodní závazkové vztahy, právo občanské, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, vymáhání pohledávek, veřejné zakázky a zastupování v soudních, rozhodčích a správních řízeních.

 

Právní služby poskytuje na území České republiky v českém a anglickém jazyce.