Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Insolvenční právo

 

  • právní poradenství a zastupování věřitelů při vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení
  • uplatňování práv věřitele v insolvenčním řízení
  • podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkurzu na dlužníka
  • podávání přihlášek pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení
  • zastoupení věřitelů v incidenčních sporech
  • zastoupení věřitelů ve věřitelských orgánech
  • vyjednávání s dlužníky i věřiteli
  • právní poradenství dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před neoprávněnými insolvenčními návrhy

zpět