Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.Bytové právo

 

 • převody bytů v osobním vlastnictví (koupě, prodej, darování, směna, vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů)
 • převody členství v bytovém družstvu
 • příprava a právní posouzení smluv týkajících se bytové problematiky
 • prohlášení vlastníka bytových jednotek
 • nájmy a podnájmy bytů a nebytových prostor
 • výpovědi nájmů a podnájmů, vyklizení bytů a nebytových prostor
 • smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů
 • zástavní smlouvy k bytům, vymáhání práv zástavních věřitelů
 • zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem
 • zastupování klientů v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • zastupování klientů v soudním řízení ve sporech týkajících se bytů a nebytových prostor

zpět