Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase.ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDR. MARTY NOVÁKOVÉ

Advokátní kancelář JUDr. Marty Novákové byla založena v roce 2013, a to ke dni 1.7.2013, a na území České republiky poskytuje právní služby české i zahraniční klientele, podnikatelům, právnickým i fyzickým osobám, se zaměřením na právo obchodní, právo společností a obchodní závazkové vztahy, právo občanské, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, vymáhání pohledávek a veřejné zakázky.

 

Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a v co nejkratším možném čase. Velký důraz klademe na individuální přístup ke každému klientovi, ochranu jeho zájmů a vysoký standard právní pomoci, která je poskytována vždy tak, aby klientům přinášela maximální prospěch a spokojenost při vynaložení přiměřených cenových nákladů.


Klientům nabízíme dlouhodobou spolupráci i právní pomoc v jednotlivých případech a poskytujeme komplexní právní poradenství i specializované právní služby, a to jak v sídle advokátní kanceláře, tak v i sídle klientů či jejich obchodních partnerů. Naší snahou je vytvoření dlouhodobých a fungujících vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.


V souvislosti s poskytováním právních služeb zajišťujeme ověřování pravosti podpisů a advokátní úschovu peněz.


Odbornost poskytovaných právních služeb si zajišťujeme účastí na vzdělávacích seminářích a programech. Při poskytování právní pomoci čerpáme ze znalostí českého právního řádu i ze soudních rozhodnutí. Dodržování právních předpisů, stavovských předpisů České advokátní komory, zachování mlčenlivosti o získaných informacích i zachování profesní etiky je pro nás samozřejmostí.


Spolupracujeme s odborníky z řad účetních a daňových poradců, auditorů, soudních znalců a tlumočníků, odhadců, s notářskými kancelářemi i exekutorskými úřady.

Proč využít našich služeb?

  • Právní služby poskytujeme profesionálně, efektivně a diskrétně.
  • Splníme Vaše očekávání a přineseme Vám maximální prospěch.
  • Eliminujeme rizika z Vaší podnikatelské činnosti i z běžných občanských vztahů.
  • Minimalizujeme Vaše náklady spojené s poskytovanými právními službami.